Att Göra

 • Kolla E-postadresser
 • Kolla upp ”träningsgrupper”, ”Vad tränar vi” Kod??
 • Foton på instruktörer (Fota i lokalen och i Dobok)
 • Priser på Skydd?
 • Klubb Stadgar
 • Kalendern för 2022
 • Ny flik TEORI med artiklar och teorikunskap
 • Flytta alla inaktiverade widgetar till rätt ställen, sanera
 • Uppdatera anmälningsformuläret
 • Går inte att få upp årsmötesprotokollet för 2021
 • Kontrollera alla länkar
 • Klubbkläder och Sevab endast på första sidan

Du gillar kanske också...