Kategori: Börja Träna

En kategori för sidan som riktar sig till icke medlemmar

”Jurassic’s”

”Jurassic’s”

Då COVID pandemin ”stulit” träningstillfällen för oss så pausar vi Jurassic en stund för att kunna erbjuda ett vanligt pass till i veckan. Men vi kommer tillbaka. Som komplement till ordinarie vuxenträning skapade vi...

Vuxengrupp

Vuxengrupp

I vuxengruppen (18 år och uppåt) är det full fart. Vi tränar och tävlar enligt internationella regler utifrån vår grad. För de som bara vill motionsträna så går det också bra.

Ungdomsgrupp

Ungdomsgrupp

I ungdomsgruppen tar Taekwon-Do’n över mer och mer men är fortfarande roligt om än lite mer jobbigt och intensivt.Här börjar vi att bygga upp grunderna för mer avancerad Taekwon-Do utövning och/eller tävlingsträning.

Barngrupp

Barngrupp

I barngrupperna växlar vi mellan lek och allvar. Taekwon-Do blandas med roliga lekar och upptåg. Våra graderingar går i halvfart för att barnen inte ska känna någon press eller stress men ändå ska känna...