Dataskyddsförordningen

Allmänt

Vi som förening behandlar personuppgifter inom vår verksamhet. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, söka ekonomiskt stöd eller för att arrangera evenemang, tävlingar och graderingar.

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och den ersätter personuppgiftslagen (PUL) vilket ställer lite andra krav på oss som förening.

Den här sidan finns som stöd till dig som är elev eller anhörig och som vill veta vad som gäller när vi hanterar personuppgifter.

Om du inte får svar på dina frågor här vänder du dig till styrelsen.