Gradering

För att graderingarna skall fungera så smidigt som möjligt skall anmälningarna göras via länk på hemsidan.

Alla över 12 år kan anmäla sig via den, yngre anmäls av sin ledare i respektive grupp.

Därefter sammanställs underlaget veckan innan graderingen av examinator och skickas ut för kontroll av ledarna och om nåt saknas återkommer dessa till examinatorn.

Till graderingen kommer i fortsättningen endast examinatorer och en ledare från respektive grupp som kommendör kallas till gradering och endast dessa kan få ersättning. Anledningen till detta är att vi inte skall få för dyra graderingar.

Övriga som inte kallats får vara där men inte vid bordet då ljudnivån blir för hög periodvis. Det är mycket som skall gå rätt och då kan detta störa mer än vad det hjälper.

Under graderingen kan det finnas en kiosk och den får vara obemannad, vem som helst kan göra kaffe och blanda saft och ställa fram under respektive gradering så att alla grupper kan njuta av utbudet.

Vid graderingarna kommer vi hålla en strikt ordning där vi kommenderar och bedömer alla efter samma graderingskrav som tagits fram.

Graderingstiden per grupp justeras med tidigare erfarenhet till ca 3 timmar.

Det gör att vi i fortsättningen kommer gradera enligt följande förslag.

Lördag          7-11 åringar

Grupp 1         09.00-12.00 10kup-7kup2 anmäler sig hit

Lunchpaus

Grupp 2         13.30- 16.30 6kup1-2kup1 anmäler sig hit

 

Söndag         12-100 åringar

Grupp 1         09.00-12.00 10kup-7kup anmäler sig hit

Lunchpaus

Grupp 2         13.30- 16.30 6kup-2kup anmäler sig hit

 

Till nästa termin skall sedan de nya graderna föras in i Sportadmin.

Certifikaten skall finnas utskrivna och på plats för utdelning i lokalen av gruppledarna.