Gradering

Datum för gradering är den 12 dec och kommer att hållas helt utan publik (gäller även närmast anhöriga) pga. Covid restriktioner.
Vi kommer dock att försöka sända graderingen streamat över internet om det går vilket innebär att alla deltagare kommer att synas i bild.
Detta är helt förenligt med GDPR enligt de bestämmelser som återfinns fliken GDPR & Privacy på hemsidan.

Live-streamen kan ses på facebook (om tekniken är med oss) och kan hittas här  https://www.facebook.com/250515318312872/live/

Tider
09.00 startar gradering för måndags-, tisdags- och onsdags grupperna
13.00 börjar graderingen för torsdagsgruppen

Du skall vara inskriven och ha betalt INNAN graderingen startar. Inskrivningen startar 30 minuter före graderingsstart.
OBS Glöm inte att ta med Taekwon-Do Passet.

Kostnad:
7-11år 200kr
12 år– och uppåt 300kr
Graderingskostnad betalas med Swish. Swishnummer med QR kod finns i Dojangen.