Gradering

För att graderingarna skall fungera så smidigt som möjligt skall anmälningarna göras via denna länk. Anmälan gradering.

· Alla elever över 12 år anmäler sig via den, yngre anmäls av sin ledare i respektive grupp. Anmälan är senast 5 dagar före gradering.

· Därefter sammanställs underlaget innan graderingen av examinator och skickas ut för kontroll av ledarna och om nåt saknas återkommer dessa till examinatorn.

Till graderingen kommer i fortsättningen endast examinatorer och en ledare från respektive grupp som kommendör kallas till gradering och endast dessa kan få ersättning. Anledningen till detta är att vi inte skall få för dyra graderingar.

Det som förväntas är att våra gruppledare delar upp sig på grupperna så eleverna känner igen kommendören.

· Övriga som inte kallats får vara där men inte vid bordet då ljudnivån blir för hög periodvis. Det är mycket som skall gå rätt och då kan detta störa mer än vad det hjälper.

· Under graderingen kan det finnas en kiosk och den får vara obemannad, vem som helst kan göra kaffe och blanda saft och ställa fram under respektive gradering så att alla grupper kan njuta av utbudet.

· Vid graderingarna kommer vi hålla en strikt ordning där vi kommenderar och bedömer alla efter samma graderingskrav som tagits fram.

· Graderingstiden per grupp justeras med tidigare erfarenhet till ca 3 timmar. Det gör att vi i fortsättningen kommer gradera enligt följande förslag.

Lördag 7–11 åringar

Grupp 1 09.00–12.00 Du som har 10kup upp till 7kup2 anmäler sig hit. (Helt vitt bälte – gult bälte med grönt och svart streck)

Lunchpaus

Grupp 2 13.30–16.30 Du som har 6kup1 upp till 2kup1 anmäler sig hit. (Grönt bälte med svart streck – rött bälte med svart streck)

Söndag 12–100 åringar

Grupp 1 09.00–12.00 Du som har 10kup upp till 7kup2 anmäler sig hit. (Helt vitt bälte – gult bälte med grönt och svart streck)

Lunchpaus

Grupp 2 13.30–16.30 Du som har 6kup1 upp till 2kup1 anmäler sig hit. (Grönt bälte med svart streck – rött bälte med svart streck)

Kostnad för gradering är:

Gradering lördag 7–11år (200 kr) Gradering söndag 12–99 år (300 kr)

Fyll i så noga ni kan. Och glöm inte att ni ska ha med Taekwon-Do passet. Nybörjare kommer att få ett pass innan graderingen. Betalning sker på graderingsdagen med Swish i lokalen och visas för graderingsinstruktören.

Till nästa termin:

· Ska de nya graderna föras in i Sportadmin.

· Ska certifikaten skall finnas utskrivna och på plats för utdelning i lokalen av gruppledarna.