Regler & etikett

Hur du tilltalar din instruktör


Taekwon-do´s grundsatser

 • Artighet
 • Okränkbarhet
 • Ståndaktighet
 • Självkontroll
 • Oövervinnelig (okuvlig) anda

Elevens ed

 1. Jag skall följa Taekwon-do´s grundsatser.
 2. Jag skall respektera instruktörer och seniorelever.
 3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-do.
 4. Jag skall vara en förespråkare för frihet och rättvisa.
 5. Jag skall bygga en fredligare värld.

Uppträdande i träningshallen

 1. Vid inträde i hallen, buga för nationalflaggan på väggen.
 2. Buga för instruktören på lämpligt avstånd.
 3. Buga för flaggan och instruktören vid uppställning på led före träning.
 4. Eleverna hälsar på varandra före teknik och sparringträning.
 5. Seniormedlemmarna står till höger om juniormedlemmarna.
 6. Läs elevens ed högt före träning.
 7. Meditera under en minut sittande med korslagda ben efter träning.
 8. Om du före eller efter träning vill prata med instruktören så går du fram, bugar och därefter ställer din fråga.
 9. Om din instruktör står och pratar med någon annan så väntar du tills instruktören är klar. Du avbryter INTE ett pågående samtal
 10. Buga för instruktören vid uppställning på led före avslutning.
 11. Buga för flaggan före utgång ur träningshallen.

Vidare regler

 1. Rökning är förbjuden i hallen.
 2. Alkohol, läskedrycker, mat, godis, etc. är ej heller tillåtet i hallen.
 3. Avstå från meningslöst pratande.
 4. Det är ej heller tillåtet att bära skor eller smycken i hallen.
 5. Ingen är tillåten att undervisa utan huvudinstruktörens tillåtelse.
 6. Håll din DOBOK ren.
 7. Håll dina fötter och händer rena och naglar klippta.
 8. Kom i tid. Kommer du för sent, invänta då instruktörens tecken på att du kan gå in i ledet.
 9. Elever som inte deltar i träningen måste uppträda så att dennes närvaro inte stör träningen.
 10. TRÄNA MED VARANDRA INTE MOT VARANDRA.