Tävlingskommité

Kommitténs jobb är att välja ut de tävlingar som klubben skall synas på och förhoppningsvis kunna placera sig på.
Detta skall vägas mot kostnaden för att delta också.