Värdegrund

IF Gripen Taekwon-Do ska erbjuda träning & tävling för barn, ungdomar, vuxna och familj oavsett förutsättningar.

Vår träning skall ske under lärande former i en utvecklande miljö som präglas av gemenskap, disciplin och glädje.


Gemenskap & glädje
Vi ska verka för att alla medlemmar känner sig välkomna och lika mycket värda.
All verksamhet skall genomsyras av ett inkluderande kamratskap där hjälpsamhet, omtanke och glädje är nyckelord.

Engagemang
Verksamheten drivs med engagemang och motivation baserat på ideellt arbete.
Med stor passion samarbetar vi och tar ansvar för föreningens trivsel och utveckling.

Kvalitet
All verksamhet skall präglas av en kontinuerlig utveckling.
Kompetenta instruktörer skall med hjälp av erfarenhet och kunskap leda träningar av hög kvalitet där alla medlemmar ges plats och blir sedda.