Självförsvar

Självförsvar är ingen egen disciplin inom Taekwon-Do utan Taekwon-Do ÄR SJÄLVFÖRSVAR.
Däremot så lär vi oss under det här momentet tekniker för att:

  • ta oss loss från en angripare,
  • hålla fast denne och
  • träna en mentalitet att undvika bråk.
    Vi kopplar också den vanliga träningen till mer farliga situationer och hur man ska lösa dem både mentalt och fysiskt.

Du gillar kanske också...